"Плутон" презентує нову систему захисту та моніторингу SOTA Детальніше
Україна |ua

Автори: Д.Ю. Овсянікер, О.В. Міщенко, О.С. Савостьянов

Журнал (бюлетень) Міжнародної Асоціації «Метро» «МETRO INFO International». – 2018 р. - №1. – С. 28-33

Рекуперація електроэнергії в технічних системах метрополітену

У статті розглядаються технічні рішення щодо підвищення енергетичної ефективності тягового обладнання метрополітену шляхом використання електроенергії, яка регенерується рухомим складом. На сьогодні спостерігається ріст уваги фахівців та міської влади до питань підвищення енергоефективності міського транспорту, і у першу чергу такого енергомісткого як метрополітен. Причин тому декілька:

  • необхідність зменшити викиди забруднюючих речовин в атмосферу при виробництві електроенергії, тим самим роблячи внесок у покращення екологічної ситуації у світі;
  • прагнення максимально повною мірою використати енергетичні ресурси планети;
  • прагнення зменшити собівартість експлуатації міського рейкового транспорту.

У зв'язку з цим все більш актуальним стає питання раціонального (більш повного) використання кінетичної енергії, яка вивільняється при гальмуванні потягів. У цій статті аналізується декілька варіантів максимального використання енергії гальмування потягів метро шляхом додаткового встановлення на тягових підстанціях інверторів-рекуператорів або накопичувачів електричної енергії.

У більшості випадків основна частина кінетичної енергії, яка запасена у рухомих масах потяга, при гальмуванні потяга перетворюється в електричну енергію, частина якої використовується бортовими споживачами самого потяга. Надлишок енергії гальмування, як правило, розсіюється на баластних опорах, але може вертатися у шафу середньої напруги, або запасатися у спеціальних накопичувачах (суперконденсаторах або літій-полімерних акумуляторах), якщо на підстанції встановити відповідне обладнання. У цьому випадку тільки в нештатних режимах частина енергії гальмування буде розсіюватися на гальмівних резисторах у вигляді тепла.

У статті розглянуті особливості всіх трьох видів використання гальмівної енергії потяга — розсіювання на резисторах, інвертування в мережу та накопичення:

  1. гальмівні резистори, встановлені на рухомому складі;
  2. інвертори, які бувають тиристорними та транзисторними;
  3. накопичувачі, виконані на суперконденсаторах та акумуляторах.скачат