"Плутон" презентує нову систему захисту та моніторингу SOTA Детальніше
Україна |ua

Соціальна відповідальність — один з пріоритетів корпоративної стратегії компанії «Плутон». Це багатокомпонентна система, де є як внутрішні, так і зовнішні складові. До внутрішніх складових відносяться:

Дотримання прав співпрацівників
Ми дотримуємося КЗпП та Колективного договору, що містить положення про умови оплати праці, соціальні пільги та виплати, обов’язки  компанії у сфері охорони праці та мотивації персоналу, відсутність дискримінації та обмеження інтересів співпрацівників на підставі їх етнічного походження, статевої та расової приналежності.

Створення умов для безпечної та комфортної роботи
У компанії діє система менеджменту професійної безпеки та охорони праці, яка відповідає вимогам міжнародного стандарту ISO 45001:2018.  Ми мінімізуємо та контролюємо ризики, пов’язані зі здоров’ям та безпекою, та забезпечуємо наших працівників комфортним та обладнаним робочим місцем.

Соціальні гарантії
Компанія пропонує офіційне працевлаштування та повний соцпакет, своєчасну виплату заробітної плати, грошову допомогу у зв’язку з сімейними обставинами (одруження, народження дитини), та в особливих ситуаціях (у разі важкого захворювання працівника, нещасного випадку та ін.), а також додаткові оплачувані дні відпустки для працівників зі шкідливими умовами праці.

Медичне страхування
Піклування про здоров’я працівників — важлива частина корпоративної культури компанії «Плутон». Щоб забезпечити максимальний соціальний захист, а також для профілактики та підтримання здоров’я персоналу, компанія пропонує добровільне медичне страхування. У разі необхідності кожен може отримати кваліфіковану та своєчасну медичну допомогу, а також гарантовану компенсацію витрат на лікування.

Підтримання здорового способу життя
Ми вирішили зробити внесок у формування принципів здорового способу життя працівників, тому найближчим часом плануємо відкрити тренувальний зал на території Компанії.

Сприяння підвищенню кваліфікації персоналу
Одним з основних напрямків кадрового менеджменту є підвищення практичних навичок та вмінь персоналу. З цією метою на підприємстві регулярно проводяться тренінги, семінари та навчальні курси.

Зовнішні складові охоплюють:

Дотримання всіх законодавчих вимог та бізнес-етику
Компанія «Плутон» дотримується високих етичних стандартів та принципово проти будь-яких проявів корупції. Регулярно проводиться інструктаж працівників, тренінги та навчальні заходи з метою ознайомлення з етичними та антикорупційними стандартами Компанії.

Благодійність
Компанія активно бере участь у благодійній діяльності, підтримує будь-які благородні починання та корисні ініціативи.

Захист навколишнього середовища та екологічну безпеку
Пріоритет напрямку діяльності компанії «Плутон» у сфері охорони навколишнього середовища — прагнення до екологічної безпеки виробництва, мінімізація антропогенного впливу на навколишнє середовище, здоров'я персоналу підприємства та населення міста.

Головна мета компанії «Плутон» — забезпечення такого рівня екологічної безпеки, при якому вплив на навколишнє середовище не повинне перевищувати встановлені нормативи по викидах в атмосферу, скиданням у водні об'єкти, утворенню відходів, при цьому ризики виникнення аварійних ситуацій повинні бути зведені до мінімуму.

У своїй діяльності «Плутон» керується принципами:

 • мінімізації негативного впливу на навколишнє середовище;
 • раціонального використання природних ресурсів;
 • доброустрою території підприємства;
 • відкритості інформації про свою екологічну діяльність.

Компанія «Плутон» здійснює комплексне управління природоохоронною діяльністю підприємства, розробку та проведення єдиної політики в області охорони природи та раціонального використання природних ресурсів, координацію діяльності підрозділів у цій області.

Для дотримання даних принципів компанія:

 • виконує вимоги природоохоронного законодавства, стандартів та правил у сфері природокористування та охорони навколишнього середовища;
 • впровадила систему екологічного менеджменту відповідно до міжнародного стандарту ISO 14001:2015;
 • здійснює контроль за станом навколишнього середовища на території підприємства та у санітарно-захисній зоні компанії «Плутон»;
 • постійно вдосконалює екологічний моніторинг, методи та засоби екологічного контролю;
 • використовує сучасне обладнання та екологічно безпечні технології у виробничих процесах;
 • прагне до скорочення обсягів утворення відходів, викидів та скидань забруднювальних речовин в навколишнє середовище;
 • вдосконалює систему підготовки кадрів, підвищує екологічну культуру персоналу;
 • інформує суспільство про природоохоронну діяльність.

Виконання цих принципів сприяє стійкому розвитку нашого підприємства та підвищенню його екологічного іміджу.

Дивіться також

Виробництво

Лідерство у галузі потребує від нас сильної команди спеціалістів, особливої уваги до виробництва та нових технологій

Інновації

Передбачаючи потреби електроенергетичної галузі та враховуючи сучасні тенденції енергорозподілу, ми створюємо рішення, за якими стоїть майбутнє

Стандарти та цінності

Високі стандарти та відповідальність створюють найбільшу цінність — довіру Клієнта