"Плутон" презентує нову систему захисту та моніторингу SOTA Детальніше
Україна |ua

Протягом 30 років пріоритетом компанії «Плутон» були та залишаються постійне підвищення стандартів якості та надійності обладнання, що виробляється, та його компонентів, модернізація виробництва завдяки впровадженню прогресивних технологій, регулярне оновлення номенклатурного ряду продукції, та, звичайно, відповідність світовим тенденціям у сфері енергопостачання, автоматизації та впровадження енергоефективних технологій. Задаючи високий рівень стандартів в організації виробничих процесів та корпоративного управління, ми неухильно дотримуємося власної філософії, у центрі якої — Замовник та його потреби. Наша Компанія впроваджує популярні технології в нових розробках та створює інноваційні рішення, що направлені на підвищення надійності, безпеки, екологічності та економію засобів Замовника на обслуговування, підтримку та наступну експлуатацію обладнання.

Інноваційний підхід до розв'язання задач захисту тягової мережі на тягових підстанціях постійного струму
Забезпечення надійності експлуатації перетворювальних установок та захисту систем розподілення електроенергії електротранспорту від руйнівного впливу аварійних струмів залежить переважно від швидкодії захисних пристроїв. У відповідь на вимоги щодо надання ефективних рішень, які сприяли б надійності захисту електричних ланцюгів постійного струму при коротких замиканнях та перевантаженнях, а також підвищенню надійності електропостачання, компанія «Плутон» пропонує інноваційне рішення — бездуговий вимикач постійного струму AFB надшвидкої дії, що застосовується в системах розподілення електроенергії на тягових підстанціях трамваю, тролейбусу, легкорейкового транспорту, метрополітену.


В основі рішення лежить використання принципу розриву силового кола в вакуумі. Даний принцип дозволив виключити викид плазми при відключенні та використати у 2 рази менше робочого простору у порівнянні з вимикачами з традиційною комутацією та гасінням дуги. Крім того, відсутність руйнівної дії дуги суттєво знижує небезпеку виникнення пожежі. Екологічність та безпека при використанні даного рішення забезпечується завдяки відсутності виділення забруднювальних та токсичних продуктів горіння, а також відкладання продуктів горіння на елементах вимикача та на конструктивах розподільчих пристроїв.

Вимикач AFB забезпечує високошвидкісне розмикання силових контактів (власний час відключення складає < 1 ms) та можливість відключення по швидкості наростання струму до досягнення уставки спрацювання струму короткого замикання.

Бездуговий принцип відключення надає беззаперечні переваги у порівнянні з вимикачами з традиційною комутацією та гасінням дуги. У вимикачі AFB відсутні дугогасильні контакти, що виключає необхідність їх періодичної заміни. Також, нема потреби як у заміні головних контактів завдяки відсутності їх зносу аж до закінчення механічного ресурсу вакуумної камери, так і в огляді контактів після відключення аварійних струмів при необмеженій кількості відключень. Вимикач AFB відрізняється підвищеною механічною/електричною зносостійкістю вакуумної камери — 50000 комутацій до обслуговування (включаючи відключення струмів короткого замикання), завдяки чому не потрібне обслуговування тривалий час.

У бездуговому вимикачі AFB використовується система інтелектуального управління, захистів та діагностики, яка конструктивно складається з 3 модулів: процесорного модуля, вимірювального модуля та модуля управління тиристорами. Дана система здійснює повноцінне самодостатнє управління вимикачем та його частинами, та виконує всі необхідні функції, включаючи захисні, а також функції телеуправління та телевимірювання. 

Використання бездугового вимикача AFB дозволило фахівцям компанії «Плутон» створити принципово нову конструкцію розподільчого пристрою, що відрізняється компактними розмірами, мінімальним технічним обслуговуванням, надійністю роботи та безпекою для персоналу.

 

Дивіться також

Виробництво

Лідерство у галузі потребує від нас сильної команди спеціалістів, особливої уваги до виробництва та нових технологій

Соціальна відповідальність

Невіддільна частина принципів «Плутон» — відповідальність перед суспільством та навколишнім середовищем

Стандарти та цінності

Високі стандарти та відповідальність створюють найбільшу цінність — довіру Клієнта