"Плутон" презентує нову систему захисту та моніторингу SOTA Детальніше
Україна |ua

Об'єкти

Диспетчерський пункт та 19 тягових перетворювальних підстанцій для електропостачання мережі електротранспорту м. Львів

Виконані роботи

Проект «під ключ» в умовах діючих об'єктів енергопостачання без перерви живлення інфраструктури мережі МЕТ.

 • проектування;
 • виробництво та постачання обладнання;
 • будівельні, монтажні, пусконалагоджувальні роботи;
 • організація та впровадження автоматизованої системи контролю та обліку електроенергії (АСКОЕ);
 • встановлення системи охоронної сигналізації та системи пожежної сигналізації;
 • навчання.

Оснащення тягових підстанцій сучасним обладнанням виробництва та постачання компанії «Плутон» дозволило підвищити надійність енергопостачання рухомого складу, значно продовжити термін експлуатації модернізованого обладнання, та скоротити витрати Замовника на 20 %.

Проект з модернізації, здійснений за підтримки Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР), був у повному обсязі завершений компанією «Плутон» у 2016 році та охопив:

 • повну та часткову модернізацію РУ середньої напруги 6 kV та РУ постійного струму 600 V;
 • модернізацію обладнання власних потреб;
 • модернізацію системи телемеханіки підстанцій та диспетчерського пункту (включаючи впровадження системи SCADA);
 • впровадження комплексної системи обліку електроенергії АСКОЕ;
 • встановлення системи охоронної та пожежної сигналізації.

Сучасні рішення компанії «Плутон» з модернізації застарілих тягових підстанцій являє собою часткову та повну заміну обладнання (або основних окремих компонентів) існуючих підстанцій на більш нове обладнання, що дозволяє підвищити енергетичну ефективність та перевести обладнання тягових підстанцій в цілому на якісно новий рівень управління, діагностики та моніторингу. В рамках проекту були застосовані сучасні мікропроцесорні пристрої захисту та автоматики з промисловими інтерфейсами зв'язку та впроваджені додаткові захисти контактної мережі від впливу аварійних струмі

В результаті модернізації були вирішені задачі з підвищення ресурсних показників основних компонентів підстанцій, надійності та ремонтопридатності обладнання, оновленню та розширенню його функцій, приведенню у відповідність до сучасних вимог безпеки експлуатації. Завдяки модернізації обладнання були зменшені параметри потоку та середнього часу відмов, тривалості та частоти планових, капітальних та поточних ремонтів, значно покращені показники трудових затрат на технічне обслуговування обладнання.

В рамках проекту з модернізації, тягові підстанції були оснащені сучасними системами телемеханіки, у результаті чого значно покращився рівень оперативного реагування, з'явилась можливість безперервного контролю стану ключових показників енергосистеми, а також дистанційного управління схемою електромережі в нормальних, аварійних та післяаварійних режимах. Були покращені показники швидкодії, безпеки та надійності в управлінні, забезпечена висока відмовостійкість системи та резервування критичних вузлів, а також значно знижені витрати на обслуговування.

Також, в рамках технічного переоснащення на базі діючого диспетчерського пункту була побудована сучасна система телеуправління, реалізована на базі промислової SCADA-системи, що значно скоротило час реагування на нештатні ситуації в електропостачанні міського транспорту, а також оптимізувало кількість обслуговуючого персоналу.